Telefoon 06-12526907
0344-615303
Locatie Zoelensestraat 14
4013CR Kapel-Avezaath
E-mail info@schoonheidssalon-hetmasker.nl

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website van Schoonheidssalon Het Masker. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder Schoonheidssalon Het Masker mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij Schoonheidssalon Het Masker informatie van u nodig heeft om bijvoorbeeld te corresponderen. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Alle informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Schoonheidssalon Het Masker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Schoonheidssalon Het Masker of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Schoonheidssalon Het Masker. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Schoonheidssalon Het Masker.